اخبار هلند

فستیوال جهانی مجسمه های زنده سال ۲۰۱۵

فستیوال در هلند

همانطور که در مطلب امرار معاش در اروپا به سبک مجسمه زنده عنوان کرده بودیم جشنواره جهانی مجسمه های زنده امسال نیز مطابق روال سالهای اخیر در شهر آرنهایم هلند برگزار شد و برندگان در سه رده حرفه ای (۴ گروه) آماتور (۳ گروه) و کودک (۳ گروه) انتخاب شدند. طبق وعده ای که داده بودیم با گزارشی تصویری از برندگان امسال این جشنواره در خدمت علافمندان سایت هستیم.

برنده رده حرفه ای سال 2015

برنده رده حرفه ای سال 2015

فستیوال در اروپا

در رده حرفه ای فستیوال امسال این گروه بطور مشترک با گروه تصویر بعدی رتبه دوم را بدست آوردند

فستیوال در هلند

برنده مشترک رتبه دوم حرفه ای (به عکس قبلی رجوع کنید)

مجسمه های زنده برتر

رتبه سوم رده حرفه ای را این مجسمه زنده به تنهایی به خود اختصاص داد

جام جهانی مجسمه های زنده

این تیم پنج نفره رتبه اول رده آماتور را به خود اختصاص داد

فستیوال جهانی مجسمه های زنده

در رده آماتور این گروه مقام دوم را تصاحب کرد

فستویال هنری مجسمه ها

نفر سوم در رده آمانور

مجسمه زنده کودکان

برترین مجسمه زنده در گروه کودکان

ایده ای جالب که رده دوم کودکان را به این شرکت کننده به ارمغان آورد

انیشتین، ایده ای که رتبه دوم کودکان را به این شرکت کننده به ارمغان آورد

مجسمه های زنده کودکان از

نفر سوم در رده کودکان

All photos: © worldlivingstatues.nl